Basic WordPress

19.00 лв
Месечно

2 часа техническа поддръжка
Възстановяване на достъп до сайта и администрацията
Актуализация на система
Обновяване на модули
Изграждане на нова функционалност
Отстраняване на техн. проблеми
Консултации по имейл & телефон

Enterprise WordPress

69.00 лв
Месечно

8 часа техническа поддръжка
Възстановяване на достъп до сайта и администрацията
Актуализация на система
Обновяване на модули
Изграждане на нова функционалност
Отстраняване на проблеми
Помощ от екипа при бавен сайт
начини на плащане, продукти, доставки и др.
Консултации по имейл & телефон