Какво е SSL с Разширена Валидация?

SSL с Разширена Валидация (EV SSL) е сертификат с Разширена Валидация, най-високия клас SSL, който е наличен в момента и осигурява повече доверие и доверие към вашия уебсайт в сравнение със сертификатите с Организационна или Домейнна Валидация.

Сертификатът с Разширена Валидация SSL обикновено ще показва името на вашата компания или сайт в зелено. Това забележително визуално потвърждение осигурява на посетителите допълнителна увереност, че са предприети стъпки за потвърждаване на самоличността на уебсайта и бизнеса, който посещават, което повишава доверието на потребителите във вашия уебсайт и неговата надеждност - затова повечето големи компании и организации избират сертификатите с Разширена Валидация.

Recommended Use Cases

Business-critical
domains

eCommerce

New account
signup pages

Certificate Pricing

GeoTrust True Business ID with EV

444.75 лв
 • 256-Bit Encryption
 • Issuance Time: 1-5 Days
 • Great For: Business & Ecommerce
 • Warranty Value: USD $1,500,000
 • Trust Site Seal
 • Free Reissues
 • Browser Support: 99.9%

DigiCert Secure Site EV

1,777.20 лв
 • 256-Bit Encryption
 • Issuance Time: 1-5 Days
 • Great For: Business & Ecommerce
 • Warranty Value: USD $1,500,000
 • Trust Site Seal
 • Free Reissues
 • Browser Support: 99.9%

DigiCert Secure Site Pro EV

2,677.41 лв
 • 256-Bit Encryption
 • Issuance Time: 1-5 Days
 • Great For: Business & Ecommerce
 • Warranty Value: USD $1,750,000
 • Trust Site Seal
 • Free Reissues
 • Browser Support: 99.9%

Contains Your EV Authenticated Organization Details

Certificate details indicate your website is using an Extended Validation SSL Certificate and include the issuing CA, validity status, and expiration date.

Prominent Visual Identity

Increase trust and confidence in your website with full identity verification and prominent visual features.

Trust Site Seal

Our SSL Certificates come with a trust seal that has been proven to increase visitor confidence and customer conversions.

$1.5m Warranty

EV Certificates come with a $1.5m warranty that covers data breaches caused due to a certificate flaw.

Certificate Features

Encrypt sensitive data

Secure online transactions

Prove legitimacy

Strongest & Fastest SSL

99.9% Browser Compatibility

Increase SEO rank

Issued in 2-3 Days

Free Reissues

Our SSL certificates are from some of the most trusted brands in Online Security.